ျမန္မာေတြက Racists လား။


မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ အဆိုးဆံုး Racists ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိထဲမွာ လူကို လူလို ့မျမင္တတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒီေကာင္ ကက္ရ္ဖာ Kafir ( Non_Muslim မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူ) ဆိုျပီး ကမၻာေပၚက လူမ်ိဳးႏြယ္ ကို မြတ္စလင္နဲ ့မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူ Kafir ဆိုျပီး နွစ္မ်ိဳးခြဲျပီး မေသမခ်င္း သတ္ခိုင္းတယ္။

ဘယ္ေလာက္ ပက္စက္လိုက္တဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးအလႅာဟ္ နဲ ့သူ ့တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ဆိုတဲ့ ( ၉နွစ္ကေလးကို မုဒိန္းက်င့္တဲ့) အယုတ္တမာေကာင္လဲဆိုတာ

က်ေနာ္တို ့ခင္ဗ်ားတို ့ဟိႏၵဴ ၊ခရစ္ယာန္ ၊ ဗုဒၶဘာသာ အားလံုးဟာ Kafir တဲ့။ ဒီလိုေခၚခံရတာဟာ နီဂရိုး၊ ကုလားအေခၚအေ၀ၚလို Racist ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိဌိလိုမ်ိဳးေခၚတာပါ။

မြတ္ဆလင္ေတြကို ေခၚေတာကုလားေတြလို ့အေခၚမခံခ်င္ရင္ မြတ္ဆလင္ကုရ္အာန္က်မ္းစာအုပ္ထဲက မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့လူသားအားလံုးကို  Kafir ဒိဌိ လို ့ေခၚတာ ခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ပါ။

က်ေနာ္တို ့အားလံုးဟာ အစၥလမ္ကို မကိုးကြယ္တာနဲ ့ ဘာမွ Kafir ဒိဌိ လို ့ေခၚစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အင္မတန္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတဲ့ Racist ေတြပါ ။

ရိုဟင္ဂ်ာ-ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ထိတာနဲ့ ျပည္တြင္းက မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ဥေရာပက မြတ္ဆလင္ေတြ က ဘာမွေတာ္စပ္မႈမရွိပဲ ၀ိုင္းအာပါတယ္။ အင္မတန္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတဲ့ Racist ေတြပါ ။

အေမရိကန္က ဘင္လာဒင္နဲ ့အယ္ကိုင္းဒါးကို ဗ်င္းလို ့ျမန္မာျပည္တြင္းက မြတ္ဆလင္ေတြ က ခံစားေနရတယ္။ အင္မတန္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတဲ့ Racist ေတြပါ ။

တစ္ကမၻာလံုးက မြတ္ဆလင္နဲ ့ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့က အနည္းငယ္ 10-15% variation ရွိခ်င္ရွိမယ္။

 ဒါေပမယ့္ မြတ္ဆလင္အားလံုး က ၈၀% ေစာက္က်င့္အတူတူပဲ။

ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ ကုရန္အာန္တစ္အုပ္ထဲ က တူညီတဲ့့ သေဘာတရားေတြကို ( ငါတို ့သည္မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္၊ မြတ္ဆလင္အားလံုးသည္ အျခားေသာဘာသာအားလံုးထက္ ျမင့္ျမတ္ျပီးေသာလူမ်ားျဖစ္သည္၊ တျခားဘာသာ လူအားလံုးသည္ အလႅာဟ္ဧ။္ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္) ေခါင္းထဲ ရိုက္ထည့္ခံထားရတဲ့လူေတြျဖစ္လို ့ပါပဲ။

လူကို လူလို ့အရင္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဆိုတာ မြတ္ဆလင္ေတြကို အရင္ေျပာရမွာ...