မိုဟာမက္ကို အစြန္းေရာက္ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ Greatest personality cult ပါပဲ


မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ မိုဟာမက္ကို ဘုရားလို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္ခဲ့သလဲ cult of personality ဆိုရင္ မိုဟာမက္က မြတ္ဆလင္ေတြကို ကုလားအုပ္ေသးကို ေသာက္ခိုင္းတာကို မြတ္ဆလင္ေတြက ေသာက္သတဲ့


တစ္ခ်ိဳ ့Hadith မွာေရးထားတာ ဆိုရင္ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ မိုဟာမက္ ေပါက္တဲ့ က်င္ငယ္ေရကို ေတာင္
ျမတ္ျမတ္နိုးနိုးေသာက္သတဲ့။ 


တကယ့္ကို ပဲ မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာ မိုဟာမက္ကို အစြန္းေရာက္ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္ခဲ့တာပဲ 
Greatest personality cult ပါပဲ


ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ဦးေနွာက္ထဲကို လူသာမန္စိတ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ ရိုက္ထည့္ခံထားရသလဲ မြတ္ဆလင္ေတြ သူတို ့ကိုယ္ကို မသိၾကဘူး။က်ေနာ္တို ့ျမတ္စြာဘုရားက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကုိ ေသးေသာက္ခိုင္းဘူးလား။
ခရစ္ေတာ္ က ေရာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြကို ေသးေသာက္ခိုင္းဘူးလား။


တကယ္ပါဗ်ာ။ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သာမန္ မဟုတ္သလို ၊ ဆိုက္ဒ္ကို ေကာင္ေတြ၊ 
ဘယ္လို ေကာင္ေတြမွန္းကို နားမလည္ေတာ့ဘူး။


ဒါေၾကာင့္လည္း လူစိတ္မရွိေတာ့ပဲ လူကို လူလို ့မေတြးေတာ့ပဲ ၊ မျမင္ေတာ့ပဲ အလႅာဟ္ကို မကိုးကြယ္တဲ့ အလႅာဟ္ရဲ့ ရန္သူေတြပဲဆိုျပီး အေသခံဗံုးခြဲသတ္တာပဲ။